2ри кръг от Р.Ш. по картинг 2013 година

2ри кръг от Р.Ш. по картинг 2013 година

2ри кръг от Р.Ш. по картинг 2013 година

2ри кръг от Р.Ш. по картинг 2013 година

2ри кръг от Р.Ш. по картинг 2013 година

2ри кръг от Р.Ш. по картинг 2013 година