Контакти

Българска Федерация Картинг Спорт

Адрес:

гр София 1202
ул. „Кирил и Методий“ 27, е.4, офис 405,
телефон: 02 983 31 70

 

Работно време:

Понеделник-12:00-16:00,
Вторник-09:00-13:00,
Сряда-14:00-18:00,
Четвъртък-12:00-16:00,
Петък-12:00-16:00

Секретар на БФКС:

Ивета Василева
gsm: 0885 909 003
e-mail: secretary.bksf@gmail.com

Банкова сметка:

Българска Федерация по Картинг Спорт

Про Кредит банк, София, Клон Дондуков
IBAN: BG58 PRCB 9230 1018 7460 21
BIC: PRCBBGSF