Новини

След проведено събрание, УС на БФКС взе решение, поради лошото финансово състояние на федерацията и по-малкия брой състезатели в дадени класове, да бъдат раздавани половината точки на кръговете на които състезателите в даден клас са били по-малко от шест, въпреки че в Спортния регламент по чл. 39 пише, че не се допускат до старт, ако състезателите са по-малко от шест, а именно:ю
- 3-ти кръг Румъния - клас KZ-2
- 4-ти кръг Серес - клас KZ-2
- 5-ти кръг Хасково - клас MINI

След направена проверка на всички резултати и класирания от сезон 2016, бяха установени следните грешки в раздаването на точки:
1. В клас MINI BG, Юлиан Димитров (номер 14) е получил 1 точка в проведения първи кръг в Кюстендил. При положение, че не е направил минимум 75% от целия брой обиколки, неговите точки са коригирани и той има 0 точки в това състезание.

Pages